Повишаване на методическия и административен капацитет на педагогическия и непедагогическия персонал на 18 СОУ ” Уилям Гладстон” чрез институт Конфуций гр.София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПРЕДМЕТ:Повишаване на методическия и административен капацитет на педагогическия и непедагогически персонал на 18 СОУ ” Уилям Гладстон” чрез институт Конфуций гр. София.

нов телефон за контакт 02/987 07 60 Елисавета Владимирова