Доставка, монтаж , инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на18 СОУ “Уилям Гладстон”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПРЕДМЕТ:  Доставка, монтаж , инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на18 СОУ “Уилям Гладстон”