април 9, 2013

Day

Доставка, монтаж , инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на18 СОУ “Уилям Гладстон”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ:  Доставка, монтаж , инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на18 СОУ “Уилям Гладстон” Образци на документи Изисквания към...
Read More