Новини

Приети след 4. класиране

Протокол на приети ученици след 4. класиране

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

С КЛАСНАТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ-1 родителски лист Материали и пособия Заявление-ФУЧ-ИУЧ-1-клас-2020-2021 Заявление-ПИГ-2020-2021-празна Помагала-1.-клас

Незаети места след четвърти етап на класиране

Незаети места след четвърти етап на класиране

4 класиране

Приети ученици на 4 класиране  

График на изпитна сесия за оформяне на срочна оценка за II срок за X клас

Уважаеми учници, Изпитната сесия за оформяне на срочна оценка започва на 21,08.2020г като всички изпити са с начален час 10.00 ч. Поради извънредната обстановка, моля да бъдете 15 мин. по-рано като спазвате дистанция и бъдете...

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

График на дейностите по прием на ученици и запълване на незаетите места след трети етап на класиране за учебната 2020/ 2021 година: Обявяване на свободните места след трето класиране – 03.08.2020 г. до 17:00  Прием на документи...
1 2 3 30