Новини

Обявяване на свободно място

На основание чл. 104, ал.1, т.2 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование обявявам едно свободно място във втори клас – паралелка с изучаване на корейски/английски език. Документи се подават в срок...

Заповед

971/04.03.2021ZAPOVED 18 зап 01-132от26.02.21г.от МЗ

Присъствено обучение за уениците от 5,10 и 11 клас

Уважаеми родители и ученици, напомняме Ви, че съгласно заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката, учениците от 5,10 и 11 клас ще се обучават присъствено за периода 18.02.-02.03.2021 г. включително.

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации
1 2 3 4 5 51