Вътрешни правила

Category

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗОП

вътрешни правила зоп -коригирани от одитора
Read More

Вътрешни правила

Обхват на вътрешните правила ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В 18 СОУ „ Уилям Гладстон“
Read More

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА 18 СОУ „ УИЛЯМ ГЛАДСТОН“
Read More