Новини

Category

Обявяване на свободно място

На основание чл. 104, ал.1, т.2 от Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование обявявам едно свободно място във втори клас – паралелка с изучаване на корейски/английски език....
Read More

Заповед

971/04.03.2021ZAPOVED 18 зап 01-132от26.02.21г.от МЗ
Read More

Присъствено обучение за уениците от 5,10 и 11 клас

Уважаеми родители и ученици, напомняме Ви, че съгласно заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката, учениците от 5,10 и 11 клас ще се обучават присъствено за периода...
Read More

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по история и цивилизации
Read More
1 2 3 4 5 51