Състояние на фасадата на 18. СУ “Уилям Гладстон” от към улица “Средна гора”

Уважаеми граждани,

Благодарим Ви за активната гражданска позиция и сигналите, които подавате за състоянието на фасадата на 18. СУ “Уилям Гладстон”!

Сградата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ е общинска собственост, както и паметник на културата. В качеството си на ползвател на сградата, ръководството на  училището многократно е подавало сигнали за състоянието на фасадата към Столична община с апел за ремонт и реставрация на едно от най-старите училища в София. Последният такъв сигнал е изпратен на 31.05.2024 г., след проливните дъждове. В резултат на това, на 04.06.2024 г. (вторник), представители на общината посетиха училището и направиха оглед на сградата. Получихме уверение, че вече има съгласуван с НИНКН проект за ремонт на фасадата, който ще бъде обсъден за финансиране на следващото заседнаие на СОС. Надяваме се консервационно-реставрационни дейности на фасадата да започнат в най-скоро време.

Училищното ръководство полага всички усилия, в рамките на правомощията и  възможностите си, да обезопаси тротоара.