Среща с г-н Никола Рамбо

Никола Рамбо – преподаветел в Сорбоната се срещна с ученици от 18. СУ “Уилям Гладстон”

На 10.05.2024 г. Никола Рамбо – преподавател в Сорбоната беше гост на 18. СУ “Уилям Гладстон”. Той изнесе лекция на тема: “Мимас: океан под ледената обвивка” на учениците от Хг и ХІ в клас, изучаващи френски език.

Спътникът на планетата Сатурн – Мимас е с геологично неактивна повърхност, която изглежда е и много древна. Въпреки това, данните, получени от космическия апарат Касини-Хюйгенс за въртеливото движение и орбитата на Мимас, разкриха наличието на млад подземен океан. Така Мимас стана най-малкият спътник в Слънчевата система, за който са открити доказателства за съществуване на океан под повърхността.

Никола Рамбо е преподавател и изследовател в Парижкия университет Сорбона и в Института по небесна механика и изчисляване на ефемериди към Парижката обсерватория. Неговите научни интереси са в изучаването на въртенето на небесните тела в Слънчевата система, включително Луната и ледените спътници, за да изследва тяхната вътрешна структура. Спътникът на Сатурн