Патронен празник на 18. СУ “Уилям Гладстон”

Уважаеми родители, скъпи ученици!

Във връзка с честване на патронния празник на 18. СУ по случай деня на Св. Св. Кирил и Методий предприемаме следната реорганизация на дневния режим на 13.05.2024 г. :

I – IV клас – Целодневна организация на учебния процес и провеждане на празника

V – XI клас – Присъствен, но неучебен ден, с участие на учениците в празника от 9.00 до 16.00 ч.