Два незабравими дни, 3 иновативни практики, 4 практически работилници и много емоция за 5 български училища…

На 10 и 11 април 18. СУ “Уилям Гладстон” посрещна ученици и учители от четири партньорски български училища – ОУ “Христо Ботев” с. Лесново, СУ “Козма Тричков” гр. Враца, ОУ “Христо Ботев” гр. Батановци и БСУ “Христо Ботев” гр. Братислава . Над 30 участници, сред които ученици и учители, преживяха наситени и вдъхновяващи моменти по време на тази среща. Посетителите имаха възможността да се запознаят с иновативните подходи и практики, които се прилагат в училището. Главната цел на събитието беше фокусирана върху практиките за внимание и осъзнатост, социално-емоционална интелигентност и различни работилници. Участниците активно се включиха в дискусии, обменяха опит и се запознаха със стратегии за подобряване на учебния процес и ученическата общност. Открити часове бяха проведени под ръководството на учителите Кристина Синигерова (история и циивлизации) и Пламена Илчева (японски и английски език), които представиха смисъла и целите на внедрените иновации . Събитието беше полезно, важно и позитивно за всички участници, които се обогатиха своите знания, умения и взаимстваха идеи.