Подписване на споразумение за сътрудничество с експериментално училище “Инхуа” в град Тиендзин, Китай

На 06.03.2024 г. в институт “Конфуций” гр. София, се проведе официлана церемония по откриване на втората група на българо-китайското приятелство между 18. СУ, СУ “Максим Горки” , гр, Стара Загора и експериментално училище “Инхуа” в град Тиендзин, Китай.  На церемонията директорите на училищата подписаха споразумения за двустранно сътрудничество за обмен на ученици и учители. Събитието бе свързано и с изпращането на 19 ученици от 18. СУ и 3 ученици от СУ “Максим Горки” на обучение в училище “Инхуа” за период от 6 месеца или една година.

На 05.03.2024 г. 18. СУ посрещна представителите на училище “Инхуа” – г-н Лин – председател на борда на директорите, г-н Дзя – директор на международния отдел за ученици и г-жа Джоу – председател на отдела за международна дейност.