Изпити за оформяне на срочна оценка

Уважаеми ученици,

На 16.02.2024 г. от 9.00 ч. ще се проведат следните изпити за оформяне на срочна оценка:

Английски език IX клас ЗУЧ;

История XII клас ПП.

Учениците трябва да заемат местата си 10 минути преди започване на изпита.