Изпълнение на талант на Жана Тодорова – победител на национален кръг на “Китайски езиков мост” – 2023 г.