Информация за столовото хранене в 18. СУ

Уважаеми родители,

преустановява се използването на електронни купони за училищната столова. Купоните ще се закупуват от лавката в училището. Извиняваме се за причиненото неудобство на всички родители в начален етап.

От ръководството