Родителски срещи за II, III и IV клас

Уважаеми родители,

родителските срещи за II, III и IV клас ще се проведат както следва:

II клас – 13.09.2023 г. (сряда) от 18:00 ч.

III клас – 13.09.2023 г. (сряда) от 18:00 ч.

IV клас – 12.09.2023 г. (вторник) от 18:00 ч.