Поправителна сесия – септември

Уважаеми родители и ученици,

На основание на заповед №2672/11.07.2023г. на Директора, през месец септември ще се проведат следните поправителни изпити:

12.09.2023 г./вторник/-Японски език-ЗУЧ- X клас;

13.09.2023 г./сряда/ Математика-ЗУЧ- VIII клас;

Японски език-ИУЧ- X клас;

Английски език-ЗУЧ-V клас;

Английски език-ИУЧ-V клас.

Всички поправителни изпити са с начален час 10.00 ч. като ученците трябва да заемат местата си 15 минути по-рано.