Писмо на на д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката, относно издаването на документ за отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година.

Уважаеми родители,

моля, да се запознаете с ПИСМО на д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката, относно издаването на документ за отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година.