РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ ПАРАЛЕЛКИТЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА КОРЕЙСКИ ЕЗИК В IX, X И ХI КЛАС – ДВАМА УЧЕНИЦИ ОТ ВИПУСК – ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МОБИЛНОСТ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН И ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТТВО С ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ САНГИЛ В СЕУЛ, ЮЖНА КОРЕЯ

Уважаеми участници в процедурата за подбор, благодарим ви за участието.

Протоколът с резултатите от проведената процедура за подбор на ШЕСТ УЧЕНИЦИ ОТ ПАРАЛЕЛКИТЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА КОРЕЙСКИ ЕЗИК В IX, X И ХI КЛАСПО ДВАМА УЧЕНИЦИ ОТ ВИПУСК – ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МОБИЛНОСТ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБМЕН И ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТТВО С ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ САНГИЛ В СЕУЛ, ЮЖНА КОРЕЯ може да откриете в прикачения файл.

Честито на избраните за участие в мобилността кандидати от IX, X и ХI клас и поздравления за доброто представяне на всички останали участници в различните етапи на конкурса!

Protokol selekcia