Изпит за промяна на окончателна оценка

Уважаеми ученици,

На основание чл.36 от Наредба 11 на МОН, изпитите за проямна на окончателна оценка се провеждат след подадено заявление до директора от ваша страна.

Краен срок за подаване на заявление -30.06. 2023 г. /петък/ до 12.00 ч.

Заявление