Ученици на гости в съдебната палата

На 21.06.2023 г., учениците от 18 СУ “Уилям Гладстон” участваха в симулативен съдебен процес по образователна програма на Висшия съдебен съвет “Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.  Учениците участваха в различни роли като предварително бяха запознати с определения казус.