Родителска среща

Уважами родители,

Предоставяме Ви информация относно разпределението на класовете по стаи за родителската среща на 03.05.2023 г.

Разпределение