Международен образователен проект за обмен между 18. СУ и гимназия “Сангил” в Сеул, Южна Корея

Уважаеми родители и ученици,

Предстои обявяване на процедура по прием на кандидатури за реализация на международен образователен проект от страна на 18. СУ “Уилям Гладстон” и гимназия “Сангил”, Сеул. Проектът включва пътуване на педагогически специалисти – двама учители по корейски език ( Ася Антова и Титяна Крумова), двама зам.-директори по учебна дейност (Елисавета Владимирова и Ралица Кирилова) и шестима ученика,  в края на месец октомври и началото на месец ноември 2023 г. до Сеул, Южна Корея. По време на посещението участниците ще обменят знания и опит с гимназия “Сангил”, ще посетят университети в Сеул, както и културни обекти.

За целите на проекта училищна комисия, в състав Радина Младенова – зам.-директор, Ася Антова – учител по корейски език, Титяна Крумова – учител по корейски език, Донг Хуа Парк – учител носител на езика и Светлана Ковачева – учител по английски език, ще направи подбор на 6-ма ученика от гимназиален етап, както следва:

2-ма ученика от 9 клас за учебната 2022/2023

2-ма ученика от 10 клас за учебната 2022/2023

2-ма ученика от 11 клас за учебната 2022/2023

Информацията и сроковете за кандидатстване ще бъдат оповестени на електронната страница на училището. Критериите за подбор ще бъдат утвърдени със Заповед на директора на училището, а самият подбор ще се проведе през месец юни 2023 г.