Родителски срещи

Уважаеми ученици и родители,
На 26.04.2023 г. /сряда/ от 19.10 ч. ще се проведе родителска среща за V-VII клас – консултации с учители.
На 03.05.2023 г. /сряда/ от 19.10 ч. ще се проведе родителска среща за VIII-X клас – консултации с учители.