График на изпити на ученици на самостоятелна форма-втора поправителна сесия

Уважаеми ученици,

Предоставяме Ви график на изпити от  вторат поправителна сесия.

Учениците да се явят 15 минути по-рано и да заемат местата си.

График