“Ден на розовата фланелка” в 18.СУ

За първи път учениците от 2е клас отбелязаха “Ден на розовата фланелка”. Децата бяха изключително любопитни да разберат защо се носи розово и защо точно днес се случва това. В края на беседата те разбраха, че трябва да бъдат съпричастни, толерантни, отворени за другите, да защитават свои връстници, които може би имат нужда от помощ, но не знаят как да я потърсят.