Състезание по компютърно моделиране на тема “Гравитация” по проект “Образование за утрешния ден”

В 18 СУ “Уилям Гладстон” в група “Аз и ти в света ИТ” по проект “Образование за утрешния ден” с ръководител г-жа Дияна Петрушкова се проведе състезание на тема “Гравитация”.

Състезанието беше оспорвано като  целта е задълбочаване на познания в областта на природните науки, развиване на иновативно мислене и вземане на решения по определен проблем.

Учениците бяха разделени на екипи, изпълнявайки поставените задачи като накрая всеки един екип представя играта и обяснява алгоритъма, който е използвал.