Участие на диектора на 18. СУ в работна среща за изграждане на STEM центрове в образователните институции

Г-жа Величка Стойчева – директор на 18.СУ взе участие в работна среща, посветена на изграждане на STEM центрове в образователните институции. На форума в зала 1 на НДК тя сподели опита си в изграждане на СТЕМ среда, като даде пример с центъра по природо-математически науки “Акад. Георги Наджаков” и Център за дигитализирано изуаване на корейски, както и с надграждането на иновациите в училище – въвеждане на обучение по управление и използване на 360 камери и дронове за създаване на образователни модули в добавена реалност.