Олимпиада по български език и литература и биология и здравно образование и състезание Знам мога

Уважаеми ученици,

На 21.01.2023 г, ще се проведат следните олимпиади:

Български език и литература- 9.00 ч.- учениците в 8.40 най-късно да заемат местата си.

Биология и здравно образование-13.00 ч. учениците да заемат местата си най-късно до 12.40 ч.

Знам и мога- 4 клас.- 9.00 ч -учениците да заемат местата си най-късно 8.40 ч.

Разпределение на учениците по съответните състезания