Реализиране на пилотен проект “#ХранаЗаЗемята-младежки общности за компостиране и климат”

Уважаеми ученици,

В 18 СУ “Уилям Гладстон” се осъщестява организиране и провеждане на образователни компост пикници, работилнички и дискусии по темата за климатичните промени и здравето на почвите. За тази цел се извършват следните дейности:

  • Обособяване на демонстрационна обучителна компост зона в двора на училището, по естетичен и хармоничен начин;
  • поставяне на кофички в за разделно събиране на хранителните растителни остатъци в класните стаи на 4 целиви групи. По този начин да се насърчат създаването на нови навици в учениците.