График на изпити-допълнителна сесия

Уважаеми ученици,

На 05.10.2022 г. от 10.00ч. ще се проведе допълнителна изпитина сесия по математика и химия и опазване на околната среда за X клас.

Ученици да заемат местата си 15 минути по-рано.