Стипендии на учениците от гимназиален етап

На вниманието на учениците от  VIII, IX, X, XI, XII клас

В срок до 14.10.2022 г. /включително/  се приемат заявления за кандидатстане за стипендии за първия учебен срок.

Информация за стипендиите ще намерите в рубриката УЧИЛИЩЕТО-РЕУСРСИ-СТИПЕНДИИ.