Родителски срещи

Уважаеми ученици и родители,

Родителски срещи ще се проведат на следните дати:

27.09.2022 г  19.00 ч.  V, VI, VII клас

28.09.2022 г. 19.00 ч. IX, X, XI, XII клас.