Заявление за промяна на окончателна оценка за първи гимназиален етап

Уважаеми родители и ученици,

в срок до 30.06.2022 г-12.00 ч. можете да подадете заявление за промяна на окончателна оценка за първи гимназиален етап. Завленията се падават при секретаря на училище -кабинет 9.

Завление