Прием първи клас за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

Записването на новоприетите първокласници на първо класиране, за учебната 2022/2023 г. ще се осъществява в периода  07.06 – 17.06.2022 г., в кабинет №10 от 9:00 до 16:30 часа, при спазване на всички противоепидемични мерки и пропускателен режим в сградата на училището.

Моля, носете със себе си разпечатано и попълнено от ситемата Заявление, копие от акт за раждане на детето и удостоверение за завършена подготвителна група.

Ежегодно 18. СУ „Уилям Гладстон” приема 168 първокласника.