Преминаване на 1-4 клас в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители,

с решение на ПС с протокол №8/24.01.2022 г. и доклад с №475/24.01.2022 г на Директора на училището,  1-4 клас преминават в ОРЕС за периода 26.01.-28.01.2022 г. вкл. Часовете ще се водят синхронно по седмично разписание в електронната платформа на училището.