Преминаване на 5-12 клас в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

с решение на ПС с протокол №7/19.01.2022 г. и доклад с №464/19.01.2022 г на Директора на училището,  5-12 клас преминават в ОРЕС за периода 24.01.-28.01.2022 г. вкл. Часовете ще се водят синхронно по седмично разписание в електронната платформа на училището.