Награда за ученическият клуб по химия и биология „Откриватели“ към 18. СУ „Уилям Гладстон“ в осмата Национална ученическа сесия на Ученическия институт на Българска академия на науките

Ученическият клуб по химия и биология „Откриватели“ към 18. СУ „Уилям Гладстон“ взе участие в осмата Национална ученическа сесия на Ученическия институт на Българска академия на науките и спечели специална награда за проекта си за изследване на биоразнообразието на България. На 23.11.2021г. се състоя онлайн състезанието, на което Десислава Събева (председател на клуба, XI г клас), София Тончева (XI г клас) и Александра Ким (X а клас) представиха доклада си на тема „Разкрити тайни на редки растителни видове в България“ чрез подготвена от тях презентация. Момичетата започнаха работа по изготвяне на доклада с помощта на ръководител д-р Галя Петрова още от предходната учебна година.

Десислава Събева споделя, че състезанието послужило за вдъхновение на участниците за следващи участия на клуб ,,Откриватели“ в подобни инициативи и придобили ценен опит. Членовете на клубa отправят покана към всеки гимназист от 18. СУ „Уилям Гладстон“, който има интерес в областите на химия, биология, екология и опазване на околната среда и има желание за нови знания и развитие, да се присъедини към клуб ,,Откриватели“. Всеки може да разбере повече за мисията и дейностите на клуба и да се свърже с него при интерес в Instagram страницата @_otkrivateli_ или в профила на Десислава Събева във Facebook – Desislava Sabeva .

 

Поздравяваме учениците за успеха и им пожелаваме още много постижения!