Заповед относно учебния процес на 15.11.2021 г

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно Заповед №РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на учебния процес на 15.11. 2021 г., обучението на учениците в училищата, в които има избирателни секции, се провежда от разстояние в електронна среда.

Заповед