Отново на училище!

Уважаеми родители,

тестването за COVID-19 днес в училище премина успешно. Провеждането на изследването премина при много добра организация. Дори в паралелки с над 24 деца не отне повече от 25 минути и протече в спокойствие и приятелска атмосфера. При изследвани над 80% от всички ученици в начален етап и педагогически и непедагогически специалисти няма наличие на нито един положителен резултат.

Благодарим за съдействието и разбирането от Ваша страна, както и на всички доброволци сред родителите за активната подкрепа в процеса.

Във връзка с организацията на присъствения учебен процес за завръщащи се през идната седмица ученици, молим тези от Вас, които до този момент не са подали декларации за съгласие и променят решението си,  да уведомят класните ръководители и да изпратят попълнена декларация на имейла на училището – info@18sou.net