Преминаване в дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители,

с решение на ПС с протокол №1 и доклад с №142/13.10.2021 г на Директора на училището,  от утре 14.10.2021 г /четвъртък/ до 29.10 2021 г. /петък/ в дистанционно обучение преминават следните класове:

5 клас, 9 клас, 11 клас, 12 клас.

В присъствено обучение остават следните класове:

1 клас, 2клас, 3 клас, 4 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 10 клас.