График поправителна сесия

Уважаеми ученици,

Моля да се явите 15. минути по-рано в дните за полагане на изпити като спазвате всички противоепидемични мерки.

График