График за оформяне на срочна оценка за II срок

Уважаеми ученици,

Моля да се явите 15 мин. по-рано при спазване на всички епидемични мерки.

 

График