Дискусионен форум на Н. Пр. Д-р Якуб Алатееки – посланик на Държавата Кувейт в България