Дискусионен форум с Н. Пр. Д-р Якуб Алатееки – посланик на Държавата Кувейт в България в 18. СУ “Уилям Гладстон”

На 22 юни 2021 г. в 18 СУ “Уилям Гладстон” се проведе среща и дискусионен форум между Н. Пр. Д-р Якуб Алатееки – посланик на Държавата Кувейт в България и ученици от паралелките 9е, 10е и 11е с интензивно изучаване на арабски език.
Н. Пр. Д-р Алатееки представи образователната система на Кувейт, възможностите за придобиване на висше образование в кувейтски университети и за професионална реализация на учениците, изучаващи арабски език.
Н. Пр. Д-р Алатееки остана впечатлен от високото ниво на владеене на арабски език на учениците от 18 СУ “Уилям Гладстон” и техния подчертан интерес към бъдещи образователни проекти!