Разглежадне на изпитните работи от ДЗИ

Уважаеми зрелостници,
Уведомявме Ви, че можете да разгледате писмените си работи от ДЗИ в кабинет №7 по следния гарфик:
08.06.2021 г. (вторник) – от 16:00 ч. до 18:30 ч.
09.06.2021 г. (сряда) – от 11:00 ч. до 13: 00 ч.
10.06.2021 г. (четвъртък) – от 11:00 ч. до 13: 00 ч.