График за полагане на изипити на ученици в самостоятелна форма на обучение

Уважаеми ученици,

В деня на изпита, моля да заемете местата си 20 минути по-рано като спазвате противоепидемичните мерки, носейки лични предпазни средства и спазване на дистанция.

График