Голям успех за ученическия съвет към 18 СУ “Уилям Гладстон”

Ученическия съвет на 18. СУ “Уилям Гладстон” е сред спечелилите организации в конкурса на Столична община по програма “София – град на младите и активните”

С Решение на Столичен общински съвет и въз основа на оценка на ефективността от Експертна комисия, предложението на УС на 18. СУ “Уилям Гладстон е сред 4-те класирани предложения в подпрограма “Младите за София – лидерство, доброволчество, активност”.
Проектът има за цел да популяризира гражданското участие на ученици в процеса на вземане на решения, свързани със собствените им общности, както и в  Поздравяваме учениците за тяхната гражданска активност, заявена позиция и въображение!