Заповед на Министъра на здравеопазването

Уважаеми ученици и родители,

На основание заповед № РД-01-220/08.04.2021г  на Министъра на здравеопзаването, от 12.04.2021 г /понеделник/ се възстановява учебният процес присъствено за следните класове-1,2,3,4,7,8 и 10.

Заповед