Преминаване на II,III и IV клас към обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми  родители,

С оглед на влошаващата се обща и локална епидемична обстановка, 30% болни учители и във връзка с попълнена анкета от родители и  доклад на директора съгласно Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Ви уведомяваме, че считано от 16.11.2020 г. (понеделник)  до 27.11.2020 г. (вкл.), учениците от II, III и IV  клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда.

Учебните часове ще се провеждат по седмично разписание, в електронната платформа на училището (www.u4ili6teto.bg/18sou).

Уважаеми родители,

Апелираме към Вас:

–          да осигурите на учениците според възможностите си необходимите технически и технологични условия за пълноценното им участие в обучението в електронна среда от разстояние.

–          да осигурявате редовното им участие в обучението и своевременно да уведомявате класния ръководител за отсъствие на ученик по уважителни причини.

–          да съдействате за спазването на правилата за провеждане на обучението.

Пазете себе си и своите близки!

Бъдете здрави!